Среща на Варненска туристическа камара с ученици от Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев" в гр. Каварна

2024-04-26 11:24:11

На 23 април 2024г. представители на Варненска туристическа камара проведоха поредната среща с ученици от Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев" в гр. Каварна.

На 23 април 2024г. представители на Варненска туристическа камара проведоха поредната среща с ученици от Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев" в гр. Каварна. Срещата бе организирана от доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева и осъществена с логистичната подкрепа на Top Rent A Car. Участваха Велин Димитров и Борислава Грънчарова от Top Rent A Car, Йордан Господинов и Михаил Минчев от Албена АД, доц. д-р Станислав Пляков и Мелин Абдулов от Колежа по туризъм при ИУ-Варна и проф. д-р Стоян Маринов - съпредседател на ВТК. Любезно домакинство оказаха инж. Радка Илиева - директор на училището, г-жа Дарина Аргирова - дългогодишен преподавател в учебното заведение, г-жа Теменужка Габракова и г-жа Емилия Семова - преподаватели по туризъм.

В сърдечен и открит разговор с учениците бе дискутирано настоящето и бъдещето на туристическата индустрия. Споделени бяха възможностите за продължаване на образованието в Колежа по туризъм и за последваща професионална реализация в сферата на туризма.

Доц. д-р Кадиева подари на инж. Радка Илиева - директор на училището, учебници, с които да се подготвят бъдещите кадри в туризма.

С поредната среща на представители на бизнеса със средношколци се утвърждава традицията на Варненска туристическа камара и Колеж по туризъм-Варна да мотивират млади хора да изберат туризма за образователно и професионално поприще.

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.