Варненска туристическа камара и Колеж по туризъм-Варна проведоха среща с ръководството и учениците на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ – гр. Долни Чифлик

2024-04-11 12:31:40

Представители на ръководствата на Варненска туристическа камара, Колежа по туризъм и фирмата „Топ Рент а Кар“ посетиха Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин“ в град Долни Чифлик с подготовка на кадри в две направления – „Селско стопанство“ и „Туризъм“.

Представители на ръководствата на Варненска туристическа камара, Колежа по туризъм и фирмата „Топ Рент а Кар“ посетиха Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин“ в град Долни Чифлик с подготовка на кадри в две направления – „Селско стопанство“ и „Туризъм“. Беше проведена среща с дългогодишния директор на гимназията г-н Вълко  Вълков, целия преподавателски състав от направление „Туризъм“ и част от учениците. От общо 306 ученици от 8 ми до 12 ти клас 200 се обучават в туристическите професии „готвач“ и „сервитьор-барман“, като за учебната 2024-2025 година се предвижда и специалност "ресторантьор" с по-широк профил,  обхващащ и двете специалности. Училището разполага с професионална кухня  и зала за обслужване -  мини ресторант, което дава възможност за непрекъснато практическо обучение в професионална среда. Поради големия брой ученици изградената преди 3 години база е вече недостатъчна и предстои нейното разширение, както и създаване на кабинет по теория на готварството и иновативна кухня. Училището е в много добри партньорски взаимоотношения с веригата хотели "ГРИФИД ХОТЕЛС" , в чиято база се провеждат успешно практиките на учениците от X и XI клас. Водещи готвачи и ресторантьори от фирмата участват в събития на училището и на място демонстрират своите умения. Ежегодно се провеждат и практики в чужбина по програмите на ЕРАЗЪМ – в Испания, Италия, Гърция, Унгария, където учениците се представят много добре.

Проведената среща беше с цел взаимно опознаване, активизиране на сътрудничеството между училището и бизнеса чрез посредничеството на Варненската туристическа камара, мотивация на учениците за продължаване на образованието им  в Колежа по туризъм-Варна. С голям интерес от страна на учениците както от туристическото, така  и от селскостопанското направление беше прието предложението на представителя на транспортната фирма „Топ Рент а Кар“, член на ВТК, за работа във фирмата след завършване на училището.

Предстои провеждането на следващи срещи с училища за обучение в туристически специалности, което е част от програмата на Варненска туристическа камара за ефективно взаимодействие бизнес-обучение и в съответствие с политиката за кадрово подпомагане на бизнеса.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.