ПГСС "ИВАН ВЛ. МИЧУРИН"

Контакти


Управител: Вълко Вълков
Адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Сокачев“ №4
тел.: 05142/2510
тел. 2: 0876596443
Електронна поща: pgss_michurin@abv.bg
Интернет адрес: https://pgss-michurin.iweb.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.