СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Контакти


Управител: Маргарита Калчева-Шабанова
Адрес: 9143 Игнатиево, ул. „Плиска“ 11
тел.: 0888314956
тел. 2: 0882294729
Електронна поща: director@ignatievo.eu
Интернет адрес: https://sou.ignatievo.eu/

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.