НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2017” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2017-05-26 19:01:21

Приключи петото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2016” – Велико Търново.

Приключи петото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2016” – Велико Търново. Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”.  Домакин на форума е Община Велико Търново.

Тази година в конкурса се включиха рекорден брой участници от цялата страна – 35 студенти от осем университета: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Аграрен университет – Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Нов български университет и Икономически университет-Варна.Те представиха общо 29 разработки (вкл. три екипа с общ проект) по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.

Жури с председател проф. Мария Воденска (председател), проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева (членове), обяви имената на победителите като студентите, класирани на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

Първа награда печелят студентите от Икономически университет-Варна – в екип: Кристина Калчева, Симона Стойнова, Фатме Алиева и Пламена Чиликова (бакалаври трети курс, специалност „Маркетинг”) с тема „Популяризиране на услугите на отговорния туризъм – Да чуем ЕКОТО”.

Втора награда е присъдена на Христо Христов, студент от СУ „Св. Климент Охридски” (магистър, втори курс, МП „Туризъм”) с тема „Физически влияния на туризма в к.к. Слънчев бряг, община Несебър”. Трета награда получава Дестинар Терзиева, студентка от  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бакалавър, трети курс, специалност „Туризъм“) с разработка на тема „Бакшишите - поощрение или несправедливост”. Поощрителна награда журито присъжда на Калоян Гергинов, студент от Нов български университет (бакалавър, четвърти курс, БП „Туризъм”,) за темата „Как навлизането на нискотарифните авиолинии отключиха нов вид пътувания – посещенията тип „уикенд‘‘.

Председателят на журито проф. Мария Воденска, сподели при обявяването на наградите: „При оценяването си журито се ръководи преди всичко от креативността и иновативността на темите. Тази година конкурсът е изключително силен с много хубави и съвестно подготвени разработки, но някои от тях третират добре известни теми. Много приятно сме изненадани от разнообразната тематика тази година, от големия брой участници от различни университети, и както вече казах - от креативността и оригиналността на някои от разработките”.

Наградите и грамотите на победителите в петото издание на конкурса ще бъдат връчени по традиция от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Всички студенти, участвали в конкурса от осемте университета от София, Пловдив, Варна, Свищов и  Благоевград ще получат грамоти за участието си в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на МТИ „Културен туризъм 2016” – Велико Търново. Текстовете на класираните най-добри разработки от тазгодишния конкурс ще бъдат качени, както всяка година, на сайта www.read-travel.eu.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.