85-годишния юбилей и 60-шната трудово-професионална и научна дейност на доц. д-р Стамат Стаматов

2009-01-20 06:07:29

доайен на българската балнеоклиматология и лечебен туризъм

Варненска туристическа камара организира в края на месец януари 2009 г. честването на 85-годишния юбилей и 60-шната трудово-професионална и научна дейност на доц. д-р Стамат Стаматов, доайен на българската балнеоклиматология и лечебен туризъм.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.