„Енергийните центрове на българския Североизток”

2015-04-22 14:43:59

В изпълнение на своята многофункционална програма „Избягай от стреса на ежедневието” в периода 18-19 април 2015 г. Варненска туристическа компания организира първото за тази година тематично пътуване „Енергийните центрове на българския Североизток” с представители на туристическия бизнес.

В изпълнение на своята многофункционална програма „Избягай от стреса на ежедневието” в периода 18-19 април 2015 г. Варненска туристическа компания организира първото за тази година тематично пътуване „Енергийните центрове на българския Североизток” с представители на туристическия бизнес. Основната цел на пътуването бе свързана с посещение на енергийни центрове като Побити камъни, Мадарски конник и Мадарска средновековна крепост, Скални манастири край село Осмар, Тракийската царска гробница при село Свещари и култовият комплекс Демир баба теке също до село Свещари.

При проведена анкета след края на пътуването се установи следното:

  • Всички участници посочват като основна цел на пътуването „разтоварване от стреса на ежедневието и енергийно презареждане”;
     
  • Всички туристи оценяват високо обектите по критерий „атрактивност”. По критерия „енергиен заряд” първенец е култовият комплекс Демир баба теке, следван съответно от Осмарските скални манастири и Побитите камъни.
     
  • След края на пътуването всички участници заявяват, че се чувстват енергийно презаредени и освободени от стреса, което е показателно за качеството и ефективността на самото пътуване, както и за целесъобразно подбраните и включени енергийни центрове.

Изводите за проведеното пътуване са, че то успешно изпълнява основната си предназначеност – енергийно презареждане на духа и тялото, но освен това допринася с висока познавателна стойност и популяризиране на някои по-малко познати, но атрактивни туристически обекти от българския Североизток.   

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.