ОВЪРСИЙЗ ХОРИЗОНТ ООД

Контакти


Управител: Благомир Коцев
Адрес: 9010 Варна, "Приморски парк" 3
тел.: 0884754075
факс:
Електронна поща: manager@horizont.bg
Интернет адрес: https://www.horizont.bg/

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.