ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК АД

Контакти


Управител: Ивелин Михайлов
Лице за контакти: Цанко Колев
Адрес: с. Неофит Рилски, обл. Варна
тел.: 0896612175
Електронна поща: tsanko.kolev@ipark.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.